penna

Pater Noster di Egidio Carella

Signôr, prinsipi 'd tutt, noss Pâdretéran!
che 'l To nôm sant sia mâi môrtificà
e, vistô c'umm creà un second inféran,
vè vutar Te, o almenô dà un'ôccià...
Sbrislam un bôccon 'd pan, tant cme d'inveran
fumm noi coi passërein in 's l'uss 'd cà.
I noss intort la cà 'd Bargniff i veran
për quand sarum ciamà in dël mond da 'd là,

ma Te dagg 'l cadnass; së 'T pöl appena
cancella il smacc' chë noi fumm... seinza scriv
e ciamarum fradei chi 'c m'ha dat pena.

Quand 's përdum, famm seint il direttiv!
L'è facil, vèh, incôntrà un leon, 'na iena,
scambià la mâla pianta për l'ôliv!la creazione di Adamo